Open menu

Openingslied en avondlied

22 okt 2017

Openingslied en avondlied

Openingslied

Zus harop, de dag begint te rijzen
De vlag gehesen naar de zon
Zie de slanke mast ten hemel wijzen
De dag die weer begon                                                                                                                  Doe uw licht weer stralen in de harten
Laat uw licht het grauwe duister tarten
Zus, gedraag u fris door heel de dag
De gaven van onze lach                                                                                                                   Brand de reinheid van Gods dageraad
In ’t adel van uw gelaat
Zie alom de stoere torens dagen
In ’t prille goud vant jonge licht
Op het doel van ’t onbekende wagen
Uw sterken tred gericht                                                                                                                      Om uw golven brede rijken gouwen
Vlaandrens stille hemel hangt te blauwen
Harop, in ’t wapp’ren van uw vlag
Breng uw volk een stralend nieuwe dag!

 

Avondlied

O Heer, d’avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom…
Wij knielen neer om u te zingen
in ’t slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, heer, verlaat ons niet!                                                                                               Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist’rend fluist’ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.

 

Mail icon

Nog vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Dan kan u de groepsleiding steeds contacteren via het volgende e-mailadres: groepsleiding@gidsenhemiksem.be.

Social icon

Be social!

Gidsen Hemiksem is ook actief op social media. Volg onze Facebook en Instagram pagina voor de laatste nieuwtjes! Tag je berichten met: #gidsenhemiksem.